Het Alforto-raamwerk, editie 2024

Inhoudsopgave

Deze editie voegt drie afzonderlijk boeken, 3DE5, Het Raamwerk en Leren, samen en is nog volop in ontwikkeling. Alle hoofdstukken publiceren we het komende jaar op het Internet.

Voorwoord 🔗

Deel 1: De fundamenten

 1. Wetenschapsdomeinen 🔗
  1. Mate van zekerheid 🔗
  2. Formele abstracties 🔗
  3. Fysieke bouwstenen 🔗
  4. Werking van levensvormen 🔗
  5. Gedrag van levensvormen 🔗
  6. Evenwichtssystemen van levensvormen 🔗
  7. Samenvatting wetenschapsdomeinen🔗
 2. Voorspellen 🔗
  1. Verankering
  2. Vrijheid in denken en handelen 🔗
  3. Voorspellen vereist een doel 🔗
  4. Doel is afhankelijk van de waarnemer 🔗
  5. Bovenliggend doel
  6. Groei hersenen
  7. Besturingsmechanismen
  8. Extra eisen aan wetenschap 🔗
 3. Eenheid en delen
  1. Meer vrijheid vereist meer informatie
  2. De werkelijkheid vereenvoudigen 🔗
  3. Structuur
  4. Samenhang🔗
  5. Waarnemingsvoorkeuren 🔗
  6. Besturingsvoorkeuren 🔗
 4. Beschouwingslagen 🔗
  1. Verschil waarnemen en beïnvloeden 🔗
  2. Referentielagen 🔗
  3. Navigatie 🔗
  4. Valkuilen 🔗
  5. Wetten van Abstractie 🔗
  6. Wetten van Waarneming 🔗
  7. Wetten van Beïnvloeding 🔗
 5. Kennisfactoren
  1. Vullen kennisballonen
  2. Denkpatronen
 6. Vragencirkel 🔗
  1. Structuur basisvragen 🔗
  2. Herhaling elimineren 🔗
  3. Warboel betekenis vragen 🔗
  4. Doel startpunt voor vragen 🔗
 7. Situatie
  1. ...
  2. ...
 8. Kennisballon: waarnemer (persoon)
  1. ...
  2. ...
 9. Kennisballon: doel
  1. ...
  2. ...
 10. Kennisballon: waarnemen
  1. ...
  2. ...
 11. Kennisballon: beïnvloeden
  1. ...
  2. ...
 12. Kennisballon: communiceren
  1. ...
  2. ...
  3. Homo Sapiens Abstracto 🔗

Deel 2: Menselijk gedrag

 1. Gedragstheorieën
  1. Bewustzijn en vrije wil
  2. Spirituele gedachten
  3. Voorspellen gedrag
  4. Eisen aan gedragstheorieën 🔗
 2. Startpunt: levensdoel
  1. Doel van de mens
  2. Voorrangsregels
  3. Denken
  4. Daden
  5. Doel voor ogen houden
 3. Persoonlijke ambities
  1. Lichaam
  2. Status
  3. Identiteit
  4. Samenwerken
  5. Kennis
  6. Ambities
 4. Autodigma
  1. Recursie
  2. Autodigma per levensfase
  3. Groei lichaam en denken 0 – 15 jaar
  4. Keuze partner 16 – 22 jaar
  5. Gezin stichten 23 – 39 jaar
  6. Grote kinderen 40 – 54 jaar
  7. Kleinkinderen 55 – 79 jaar
  8. Achterkleinkinderen 80 – 115 jaar
 5. Groepsdigma
  1. Groepsmotieven
  2. Dynamiek in groepen
  3. Samenspel autodigma en groepsdigma
 6. Automotie
  1. Onderscheid signalen, emoties en gemoedstoestanden
  2. Ontstaan en opbouw emoties
  3. De Middenweg: het pad zonder emoties
  4. Afhankelijkheden tussen emoties
  5. Automotiekring
  6. Regulering van emoties
  7. Wetten der emoties
 7. Dia- en paradigma's
  1. Denken vanuit het autodigma
 8. Capaciteiten en acties
  1. Capaciteiten
  2. Acties
 9. Gedragsmodel
  1. Toetsing 🔗

Deel 3: Leren en onderwijzen

 1. Fundamenteel probleem
  1. ...
  2. ...
 2. Leren
  1. Abstractievaardigheden 🔗
  2. ...
 3. Onderwijzen
  1. ...
  2. ...

Deel 4: Toepassingen

 1. Toepassingen
  1. Waarom is verandermanagement pseudowetenschap? 🔗
  2. Dementie
  3. Depressie
  4. Zelfmoord
  5. Terroristen
  6. Vrijheid van meningsuiting
  7. Organisatie- en managementtheorie
  8. Leiderschap
  9. Gewaardeerd zijn
  10. Veranderingen in de maatschappij
  11. Waardoor en waarom?
  12. Critici over vernieuwing
  13. Meervoudige intelligentie

Deel 5: Verdieping

 1. Evolutietheorie 🔗
  1. Wie 🔗
  2. Wat 🔗
  3. Waardoor 🔗
  4. Waarom 🔗
  5. Conclusie 🔗
 2. Filosofie van de geest
  1. Inleiding
  2. Geldige filosofische redenaties
  3. Argumenten voor Functionalisme
  4. Problemen bij functionalisme
  5. Conclusie
 3. Het brein als voorspelmachine
  1. Inleiding
  2. Principe brein: foutcorrectie
  3. Tekortkomingen
  4. Nieuwe fundamentele vragen
  5. Selectie-eisen van het leven
  6. Hiërarchische lagen
  7. Waarnemer per laag
  8. Integratie waarnemen en besturingswijzen
  9. Van gegevens naar informatie
  10. Afwegingsprincipes en kansverdeling
  11. Specialisatie in de wetenschap
 4. Maslow: A Theory of Human Motivation
  1. Stellingen
  2. Selectie van alinea's
 5. Filosofisch
  1. Het probleem van het criterium 🔗

Nawoord 🔗

Voetnoten 🔗

Video op youtube 🔗