Samenvatting

De hoofdlijnen van de theorie

Het Alforto-raamwerk in vogelvlucht. De rode draad van de redenering zeer beknopt uitgelegd.

Gefundeerde visie

Het Alforto-raamwerk, editie 2024

Het Alforto-raamwerk beschrijft de fundamenten waarop het menselijk gedrag is gebaseerd en leidt de eisen van waaraan gedragstheorieën moet voldoen om wetenschappelijk te zijn. Het ontvouwt vervolgens een compact en dynamisch gedragsmodel waarin onze persoonlijke ambities en groepsmotieven centraal staan. Een volledig uitgewerkt emotiemodel vervolmaakt het gedragsmodel. Praktische toepassingen komen hierna voor het voetlicht. Het boek eindigt met een verdieping van de fundamenten.

Zie ook: Video van het 3DE5-model.

ISBN 978-90-825012-1-6

Oordelen

Meningen van lezers

Boeiend en origineel. Goed geschreven.
Prof. Dr. P.B. Boorsma

“Inspirerend, uitdagend, logisch.”
Ronald Korink

“Goed boek. Aan te bevelen.”
Ton Noorhoff

Naslag in alle rust

Bestel

Vraag nu een gratis exemplaar aan. De papieren versie valt binnen drie werkdagen bij u in de bus. Bestelt u een epub, dan ontvangt u die per e-mail.

Voorkeuren

Mijn voorkeursprofielen

Duik in het diepe en maak de persoonlijke voorkeuren zichtbaar. De basisprofielen voor het auto- en diadigma zijn voor iedereen toegangelijk. De VGV-, fundamental14- en automotieprofielen zijn onderdeel van de opleidingen.

Test uw autodigma- en diadigmavoorkeuren.

Twijfel en bewijs

Durf te denken prijs

Vooruitgang ontstaat door te twijfelen aan de bestaande systemen. Help mee de vooruitgang vorm te geven door de onjuistheid de raamwerkredenatie aan te tonen. Win de durf te denken prijs die elke dag hoger wordt.

Eigenmaken

Leren

Leer het Alforto-raamwerk kennen door voordrachten, uitgebreide voorkeursprofielen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en discussie.

Speciaal voor mensen die niet geboeid zijn door woorden en de voorkeur geven aan beelden en geluid.

Boek inzien

3DE5 Doel, denken, daden en de Essential5

In het eerste boek verklaren we menselijk gedrag niet door gedrag in hokjes te plaatsen, maar door de factoren en processen te benoemen die leiden tot gedrag. Vanuit een beperkt aantal van nature aanwezige ambities van de mens laat het boek de eenvoud zien in ons denken en doen. Deze redenatie geeft een nieuwe kijk op menselijk gedrag. Hierdoor krijgt u meer inzicht en kunt u gedrag beter duiden, voorspellen en beïnvloeden.