2. Essential5

Naar hoofdstuk 1

2.1 Voorrangsregels

Hoofdstuk 2 Essential5

Het leven is eenvoudig: zorg voor nageslacht en we zijn succesvol. Dzjengis Khan, heerser over het Mongoolse rijk van 1206 tot 1227, is hierin een voorbeeld voor ons allen. Hij is naar schatting de over-over...over-grootvader van 1 op de 14 personen die in 2006 leven.

Als succesvol voortplanten het evolutionaire doel is, welke voordelige erfelijke eigenschappen van de mens dragen daar dan toe bij en zijn door natuurlijke selectie steeds vaker gaan voorkomen? In de biologie zijn de lichamelijke eigenschappen die hiertoe bijdragen al uitgebreid beschreven. Deze eigenschappen verklaren slechts voor een deel waarom we ons succesvol voortplanten. Wat de biologie niet beschrijft, is dat succesvolle voortplanting vooral het resultaat is van het maken van de juiste keuzes. In aanvulling op lichamelijke eigenschappen gaat het hiermee vooral om denk- en gedragseigenschappen.

Onze genen bevatten niet alleen het bouwplan voor ons lichaam, maar ook voor ons denken en gedrag. Ons brein is door de evolutie geboetseerd om optimaal profijt te trekken van de flexibiliteit die het denken en daarmee ons gedrag ons biedt. Met de vrije wil als mooiste resultaat. Het doel van de natuurlijke selectie van genen is echter onveranderd gebleven: het voortzetten van het leven. De vraag is hiermee niet welke lichamelijke eigenschappen, maar welke denk- en gedragseigenschappen bijdragen aan succesvolle voortplanting?
Het antwoord dat ... Welke eigenschappen krijgen nu voorrang? Om welke eigenschappen gaat het?

Om kinderen te krijgen, moeten we ten eerste ...

...

In de rest van dit hoofdstuk licht ik de Essential5 verder toe. In hoofdstuk 6 tot en met 10 komt elke ambitie afzonderlijk uitgebreid aan bod.

2.2 Lichaam

Ambitie Lichaam verbeeld met een mooie vrouw (Ga een moderne browser gebruiken. Deze is te oud.)

De man wil graag een vrouw die veel kinderen kan baren. De ideale startleeftijd bij de vrouw hiervoor is ongeveer zestien jaar. Ze kan dan nog tientallen jaren kinderen krijgen. Over de gehele wereld, in alle culturen, geven mannen daarom de voorkeur aan vrouwen die ...

...

Meer details over Lichaam vindt u in hoofdstuk 6.

2.3 Status

Ambitie Status verbeeld met een kroon

De vrouw wil graag sterke kinderen die opgroeien in een veilige, gezonde omgeving. Ze kiest de man met zorg omdat het aantal kinderen dat ze kan baren beperkt is. Voor de bevruchting kiest ze bij voorkeur een ...

De ambitie Status diep ik in hoofdstuk 7 verder uit.

2.4 Identiteit

Ambitie Identiteit verbeeld met een vingerafdruk

De man zoekt in de eerste plaats een jong lichaam, de vrouw zoekt status en aanzien, en pas daarna gezonde genen. De keuze van het andere geslacht stelt eisen aan beide partners. ...

Het ontstaan, de rol, en de gevolgen van onze identiteit bespreek ik uitgebreid in hoofdstuk 8.

2.5 Samenwerken

Ambitie Samenwerken verbeeld met vier mensen

De status is in orde, het lichaam is perfect en de posities op de liefdesladder zijn gelijkwaardig. Een goed uitgangspunt, maar de wereld bestaat uit meer mensen. ...

Meer bijzonderheden over samenwerken vertel ik in hoofdstuk 9.

2.6 Kennis

Ambitie Kennis verbeeld met een boek en bril

Lichaam, Status, Identiteit en Samenwerking zijn op zich voldoende om partners bij elkaar te brengen en een kind op de wereld te zetten. De hormonen en emoties regelen dat wel. De kans op kleinkinderen vergroten we echter pas voldoende als ...

Meer elementen die een rol spelen bij de ambitie Kennis bespreek ik in hoofdstuk 10.

2.7 Prioriteiten stellen in de Essential5

...

... Zo is de weg naar hetzelfde levensdoel voor iedereen anders. De prioriteitsvolgorde en de waarden die we bewust en onbewust kiezen in de Essential5 noem ik het autodigma. Hoe het stellen van prioriteiten precies in elkaar steekt, vindt u in de volgende hoofdstukken, met name in hoofdstuk 5.

Het gedrag van mensen lijkt uniek te zijn en niet in simpele regels te vatten. Met de Essential5 in de hand zijn de gedragsverschillen echter niet meer dan marsroutes om ons levensdoel in te vullen. Ondanks verschillen in hormoonspiegels, klimaat, bevolkingsomvang, cultuur en religie is ons gedrag te herleiden tot het stellen van prioriteiten in, en het herhalen van de Essential5. Ook als de omstandigheden nagenoeg hetzelfde zijn, is verschillend gedrag bij mensen goed uit te leggen aan de hand van de Essential5.

Naar hoofdstuk 3