7. Status

Naar hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7 Status

In hoofdstuk 2.3 Status schrijf ik dat een vrouw graag sterke kinderen wil die opgroeien in een veilige, gezonde omgeving. ...

...

Kan ik deze keuzes beter onderbouwen en nog meer patronen ontdekken die beide geslachten toepassen bij de ambitie Status?

7.1 Zoektocht

Zodra de geslachtshormonen rijkelijk door ons lichaam stromen, gaan we op zoek naar een partner. ...

Hoewel de liefde het meest in het oog springt en veel aandacht krijgt, zijn we van jongs af aan bezig met een tweede zoektocht. ...

Vis worstelt zich omhoog

...

Het krijgen van status is ...

7.2 Waarde voor de groep

Status is per definitie relatief. Het is de rangschikking van de kwaliteiten van een persoon in een ...

...

7.3 Waarde voor onszelf

...

Dit verschijnsel doet zich veel vaker voor dan we denken. Het inperken van de vrijheid om handelingen te verrichten, komt ook in Nederland veel voor. Beroepen die een goede positie hebben opgebouwd, verschansen zich maar al te vaak achter schijnargumenten om het aantal toetreders af te remmen en de eigen macht en status te handhaven. Denk aan notarissen die moord en brand schreeuwden toen ze mochten concurreren met lagere tarieven, artsen die niet teveel mensen willen/kunnen opleiden en advocaten die formeel overal voor nodig zijn terwijl een standaard brief voldoende is. Voor alle groepen geldt dat het verdedigen van de eigen macht en status super belangrijk is. Aantasting bestrijden ze te vuur en te zwaard.

...

Waar status van nature niet aanwezig is, scheppen we de statuskenmerken kunstmatig. We maken dus onderscheid in verschillende eigenschappen en leiden daar onze status vanaf.
Een voorbeeld hiervan is het statusverschil in een orkest. Muziek verbroedert, is het gezegde. Het moet een fantastische ervaring zijn om tot een orkest te behoren en één geheel te vormen. Als we tot de absolute top behoren, verbroederen we wellicht wel, maar daaronder niet. Dan is het belangrijk om aan onszelf te vertellen dat we beter zijn dan de medemuzikanten, die natuurlijk veel minder goed zijn dan wijzelf. Hoe lager op de muzikale ladder, hoe groter de bedachte status. De plaats in het orkest is een bedacht statuskenmerk bij uitstek. Vooraan spelen de beste musici, achteraan de net iets slechtere. Alsof een luisteraar niet kan horen wie goed speelt. Strijkers (serieus) zetten zich bovendien af tegenover blazers (gezellig) en slagwerkers (gangmakers). Het gaat zelfs zover dat als het regent ouders van jeugdorkestleden weigeren fluitisten mee te nemen in een auto omdat strijkers meer zijn dan blazers. Waarop het antwoord van de fluitisten is: “Strijkers zijn zeikerds.” Van de verbroedering blijft zo niet veel over.
Status, het gevoel beter te zijn dan een ander, is blijkbaar bijzonder belangrijk om aan onszelf te kunnen vertellen hoe succesvol we zijn. Zo belangrijk, dat we anderen graag in de regen laten staan en onszelf oneindig belachelijk maken zonder dat we het door hebben.

7.4 Uiterlijk vertoon

Status gaat vrijwel altijd gepaard met ...

...

Laagopgeleiden hebben minder kans om status te verwerven door een baan met aanzien en zijn dus meer gefocust op ...97

...

Andere onderzoekers zijn het daar niet mee eens. ...

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat ...

...

7.5 Verlies en vernedering

Niets verlamt ons meer dan het verlies aan status, ...

...

In een rechtvaardige samenleving staat de rechtvaardige verdeling van basisgoederen voorop. Hoe een samenleving omgaat met minderheden is van groot belang om te bepalen of die samenleving fatsoenlijk is of niet. In deze optiek is de tolerante samenleving (uit voorzichtigheid) een fatsoenlijke samenleving, omdat die minderheden niet vernedert. Een pluralistische samenleving tolereert niet alleen concurrerende levensstijlen, maar beschouwt ook het bestaan ervan als echt waardevol, als een katalysator tot meer voorspoed voor iedereen.

7.6 Taal

Ook taal ontkomt niet aan de invloed van status. Taal is doordrenkt met woorden die duidelijk maken hoe we de status van iemand inschatten.

...

Zonder dat we dat beseffen is ons leven vaak doordrenkt van status. Onze maatschappij kan niet zonder status. Elke keer als we de lintjes en medailles afschaffen, komen ze binnen vijf jaar weer terug. Niet verwonderlijk, want we hebben status nodig als hoeksteen van onze identiteit. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

Naar hoofdstuk 8