Theorie en software voor het duiden van menselijk gedrag

Complex

Het gedrag van een mens valt niet af te beelden in een grafiek met twee assen. Hiervoor is het te complex. Het Raamwerk benadert gedrag vanuit een andere invalshoek. Het Raamwerk beschrijft menselijk gedrag in een dynamisch model vanuit vijf van nature aanwezige ambities bekeken vanuit vier verschillende waarnemingsperspectieven. Het model verklaart de werking van emoties uit de botsing tussen de «ik» en «wij» gezichtspunten. Met het raamwerk in de hand is menselijk gedrag te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Uitgebreide informatie over Het Raamwerk vindt u op een aparte webpagina.

Model

Alforto maakt software om het toepassen van het model gemakkelijk te maken. Centraal staat hier de gedragsmotor. Dit programma voorspelt menselijk gedrag. Voor de gedragsmotor is gedrag de uitkomst van breinprocessen die strijden om voorrang. In elke situatie krijgen andere processen voorrang, maar de onderliggende processen zijn altijd gelijk. Door de processen toe te passen in een specifieke situatie, is het resulterende gedrag goed te duiden. De gedragsmotor is en blijft volop in ontwikkeling om zo dicht mogelijk menselijk gedrag te benaderen.

De gedragsmotor is bij uitstek geschikt om gedrag te simuleren. Het vindt daarom toepassing in professionele games. Zie bijvoorbeeld serieuze spellen.

Theorie

Bij het toepassen van de gedragsmotor ontwikkelen we nieuwe theorie om menselijk gedrag op een onderbouwde manier te duiden. Deze theorie beschrijven we in het boek «Het Raamwerk». Editie 2019 is hiervan de meest recente versie en is te bestellen op alforto.nl/raamwerk/kopen.

Opleidingen

Soms is een boek niet goed genoeg en is mondelinge overdracht met discussie en voorbeeld een betere manier om de theorie te leren. Daarom geven we regelmatig trainingen in het toepassen van Het Raamwerk. Een overzicht van de opleidingen staat op de pagina opleidingen.

Toepassingen

De echte waarde van Het Raamwerk ligt in de toepassing ervan. In het boek beschrijven we twaalf toepassingen. Regelmatig trekt iets onze aandacht. Onze kijk op de wereld beschrijven we onder andere op de pagina Bekeken vanuit Het Raamwerk.

Contact

Zadelmakerstraat 6

3828 XK Hoogland

Telefoon (033) 4330193

KvK 29051385

E-mail: arjenmeijer@alforto.nl

Arjen Meijer

Arjen Meijer
Mobiel 06-53701360