Theorie en software voor het duiden van menselijk gedrag

Theorie

Het gedrag van een mens is zo complex dat het niet valt af te beelden in een grafiek met twee assen. Het Alforto-raamwerk benadert daarom gedrag vanuit een andere invalshoek. Het Alforto-raamwerk beschrijft menselijk gedrag in een dynamisch model vanuit vijf van nature aanwezige ambities bekeken vanuit vier verschillende waarnemingsperspectieven en vijf kennisfactoren. Het model verklaart onder andere de werking van emoties uit de verschillen tussen de verwachte ambities en de werkelijkheid. Met het Alforto-raamwerk in de hand is menselijk gedrag beter te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Uitgebreide informatie vindt u op Het Alforto-raamwerk.

Boek

De nieuwe theorie om menselijk gedrag op een onderbouwde manier te duiden, beschrijven we in het boek «Het Alforto-raamwerk». Editie 2022 is hiervan de meest recente versie en is te bestellen op de pagina kopen.

Een beknopte samenvatting is te lezen op Het Alforto-raamwerk in vogelvlucht.

Opleidingen

Soms is een boek niet goed genoeg en is mondelinge overdracht met discussie en voorbeelden een betere manier om de theorie eigen te maken. Daarom geven we regelmatig trainingen in het toepassen van Het Alforto-raamwerk. Een overzicht van de opleidingen staat op de pagina opleidingen.

Toepassingen

De echte waarde van Het Alforto-raamwerk ligt in de toepassing ervan. In het boek beschrijven we twaalf toepassingen. Regelmatig trekken ook andere onderwerpen onze aandacht. Onze kijk op de wereld beschrijven we onder andere op de pagina Wat is nieuw?

Software

Alforto maakt ook software om het toepassen van de theorie gemakkelijk te maken. Centraal staat de keuzes die we maken. Gedrag is de uitkomst van breinprocessen die strijden om voorrang. In elke situatie krijgen andere processen voorrang, maar de onderliggende processen blijven wel gelijk. Door de processen toe te passen in een specifieke situatie, is het resulterende gedrag goed te duiden. De software is en blijft volop in ontwikkeling om zo dicht mogelijk menselijk gedrag te benaderen.

Een voorbeeld van de praktische toepassing van de theorie zijn de professionele games. Zie bijvoorbeeld serieuze spellen.

Contact

Zadelmakerstraat 6

3828 XK Hoogland

Telefoon +31653701360

KvK 29051385

E-mail: arjenmeijer@alforto.nl

Arjen Meijer