Alternatieve titels

Naar leeswijzer

De titel van het boek «3DE5» is de kortste samenvatting van de inhoud. Dit is een keuze vanuit de inhoud. Titels die de eindstreep niet hebben gehaald, maar wel verhelderend zijn, zijn:

Eenvoud in meervoud

Deze titel benadrukt dat het menselijk gedrag complex is, maar gericht is op een beperkt aantal persoonlijke ambities en groepsmotieven.

Het doel staat voorop

Zonder een doel vallen psychologische theorieën als een kaartenhuis in elkaar. Redeneer vanuit het doel en de oplossing van de gedragspuzzel openbaart zich.

We willen kleinkinderen

Een populaire titel die ons levensdoel prima beschrijft. Het doet recht aan de eenvoud, maar verklaart slechts één element.

Wij willen voortbestaan

Moeder natuur programmeert ons om het leven door te geven. Het programma is niet simpel, maar wel goed te begrijpen.

Wallace verslaat Freud

Menselijk gedrag verklaard vanuit een redenatie en niet vanuit fantasie.

3DE5: Raamwerk voor de verklaring van menselijk gedrag.

Structuur en houvast voor de duiding van menselijk gedrag. Eindelijk een redenatie die te toetsen is.

3DE5: Het antwoord op de vraag waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen

Een uitgebreide uitleg van de ambities die aan de basis liggen van het menselijk gedrag.

Succes in vijf stappen

Beschrijving van het begrip «succes in het leven» en de wijze waarop we dit kunnen bereiken.

3DE5: Gedrag beredeneerd vanuit drie stappen en vijf ambities

Vanuit het levensdoel de processen beschrijven die leiden tot gedrag.

Het antwoord op levensvragen

Niet in de vorm van een simpel antwoord, maar als een dynamisch proces dat leidt tot complex gedrag en complexe gevoelens.

3DE5: De essentie van het leven

De centrale thema's van het leven geplaatst in een stevig raamwerk.

3DE5: een dooor de wetenschap gevoede redenatie over menseljik gedrag

Een nieuwe verklaring, maar wel één die gestoeld is op geaccepteerde wetenschappelijke onderzoekingen.

Mensen zijn niet raar.

Begrip voor elkaar is goed mogelijk als we elkaars drijfveren begrijpen.

Wij zijn geen doemdenkers, wij zijn doeldenkers.

Zelfs doemdenken heeft een doel.

Naar hoofdstuk 1