Leiders worden gemaakt, niet geboren.

Niet te verklaren

Leiderschap is niet een nieuw onderzoeksgebied. Al jaren debatteren wetenschappers over de vraag of leiders geboren of gemaakt worden, of een persoon zonder charisma een leider kan zijn en waarom leiders falen. In het algemeen zijn onderzoekers het erover eens dat leiderschap niet te verklaren is door intelligentie, volgorde van geboorte, familie rijkdom en stabiliteit, niveau van opleiding, land van geboorte of het geslacht. Elke leider heeft zijn eigen unieke combinatie van deze gezichtspunten.

Cruciale persoonlijke ervaring

Elke succesvolle leider heeft wel een intense, cruciale persoonlijke ervaring gehad die zijn kijk op het leven voorgoed heeft veranderd. Zo'n ervaring maakt of breekt een leider. De ervaring geeft de leider de essentiële lessen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Deze bijzondere ervaring kan bij iedereen anders zijn: een poosje werkloos zijn, gevangenschap, het helpen van mensen in nood, de reactie van een klant op een nieuw product, alles is mogelijk.

Leider blijven

Een cruciale persoonlijke ervaring maakt een leider. Vier essentiële eigenschappen zorgen dat een leider aanvoerder blijft. De eerste is aanpassingsvermogen dat niet alleen de leiders de onvermijdelijke tegenslagen laat overleven, maar ook van ze laat leren. De tweede is het vermogen om met anderen samen te werken door een gedeelde mening of een gezamenlijke visie. De derde is de wil om de goede zaken op te pakken. De juiste dingen doen en pas daarna de dingen goed doen. De laatste is een gevoel voor rechtvaardigheid, integriteit. Dit geeft een leider de intuïtie voor goed en slecht.

Nieuwsgierig

Succesvolle leiders hebben nog een essentiële eigenschap: 'kinderlijke' nieuwsgierigheid, het gevoel van mogelijkheden en verbazing. Ze blijven open, bereid tot het nemen van risico's, hongerig naar kennis en ervaring, moedig en kijken uit naar de belevenissen van morgen.

Succesvol leven

Dit zijn niet alleen eigenschappen van succesvolle leiders, maar een handvat voor succesvol leven voor iedereen.

Bron: Geek & Geezers, How Era, Values and Defining Moments Shape Leaders. Geschreven door Warren G. Bennis and Robert J. Thomas. Harvard Business School. .
Datum laatste wijziging 4 augustus 2003.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on