Het Alforto-raamwerk: Leren

Inhoudsopgave

Dit is de voorlopige inhoudsopgave van het nog te publiceren boek Leren. Alleen hoofdstuk 16 Kennisballon Communicatie is leesbaar.

Lees eerst de webpagina Het Alforto-raamwerk in vogelvlucht om de gedachtegang beter te begrijpen.

 1. Fundamenten
  1. Principes
  2. Geheugen vereenvoudigen en vrijheid vergroten
  3. Fysieke bouwstenen
  4. Kennisfactoren
  5. Parcelleren
  6. Leertheorie
 2. Kennisballon: Persoon
 3. Situatie
  1. Voorspelbaarheid
  2. Beschrijving
  3. Focus
 4. Kennisballon: Waarnemen
 5. Oogmerk
  1. Voorbeelden
 6. Ruimte
  1. Ontwikkeling
  2. Navigeren door onze gedachten
 7. Tijd
  1. Structuren
  2. Onderzoeksvragen
  3. Socio-motionele selectiviteitstheorie
 8. Aantal
 9. Plaats, tijd en aantal
  1. Plaats en tijd eerst
  2. Relatie met omgeving
  3. Tijdbeleving en emoties
 10. Vereenvoudiging Waarneming
  1. Maken van een abstractie
  2. Valkuilen van abstracties
 11. Kennisballon: Doel
  1. Persoonlijke ambities en groepsmotieven
  2. Prioriteitsbepaling
  3. Opleidingen
  4. Doel bepalen
  5. Eisen aan doelen
  6. Teleologie
  7. Levensloop
  8. Kennis vereist een doelstelling
 12. Kennisballon: Beïnvloeden
  1. Besturingsmechanismen/li>
  2. Verschil waarnemen en beïnvloeden/li>
 13. Vereenvoudiging Beïnvloeding
  1. Drietrapsopbouw referentielagen
  2. Criteria voor lagen
 14. Beschouwingslagen en hiërarchie
  1. Termen
  2. Lagen
  3. Navigatie
  4. Reductionisme en holisme
 15. Vragencirkel
  1. Structuur basisvragen
  2. Voorkeursvolgorde
  3. Prioriteitsvolgorde
  4. Beste volgorde vragen om te leren
 16. Kennisballon: Communicatie
  1. Twee systemen combineren
  2. Situatie en oogmerk vereist
  3. Opdelen en combineren
  4. Ontleden van teksten
 17. Leren
  1. Zelfstandige factoren
  2. Samenhang kennisballonnen
  3. Herkennen kennisballonnen
  4. Lagen onderscheiden
  5. Abstract denken
  6. ...
 18. Onderwijzen
  1. Waarom is onderwijs belangrijk?
  2. Onderwijsfocus
  3. Denkpatronen centraal
  4. Het doel het beste startpunt
  5. Stapelen en navigeren
  6. Vereenvoudigen beslissingen
  7. Abstract leren denken
  8. Vragenvolgorde
  9. Situatie
  10. ...
  11. Leertheorieën
 19. Perspectief gericht leren
  1. ...
 20. Toepassingen
  1. ...