Alforto

Gedragsmotor Alforto maakt software voor het duiden van menselijk gedrag. De software ziet gedrag als een uitkomst van verschillende processen in het brein die elk vechten om voorrang. Het programma bootst deze processen na en bepaalt aan de hand hiervan het resulterende gedrag. Uitgangspunt is iedere keer een specifieke situatie. Gedrag is daardoor elke keer net wat anders. (Zie vooral: Wat doet Alforto?)

Diversen

Emoties Tijd is belangrijk voor ons gevoel. Daarom starten we met kalenders. Het gedicht Soms drukt het gevoel van eenzaamheid in de tijd uit. Hoe gaan eigenlijk om met onze emoties bij belangrijke gebeurtenissen? Het blijft teamwerk. Gericht op oplossingen of vragen? Onze mening over Theo van Gogh en Pim Fortuyn is helder. We eindigen met brieven om te lachen. (Zie: Zijn mannen en vrouwen anders?)

Man-vrouw

Voorplanting Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Mooi zijn heeft een verrassed effect op onze gedachten. Mannen kiezen vrouwen: gaat het om het lichaam of gaat het om de binnenkant? Denken en handelen ze echt verschillend? Verder duiken we dieper in het menselijk gedrag door te kijken wanneer een vrouw ontrouw is. We zijn ook nog jaloers op elkaar. Waarom eigenlijk? Wat bepaalt eigenlijk het geslacht? Is de baarmoeder zo belangrijk? Bepaalt de baarmoeder ook ons gedrag? (Zie: Zijn mannen en vrouwen anders?)

Economie

Voorkeur voor korte termijn De beurs in zijn geheel beschikt over alle kennis en is daarom onverslaanbaar. Gedragen mensen op de beurs zich wel rationeel en is de optelsom van dit gedrag wel maatgevend? Moeten we investeringen niet als opties beoordelen? Kunnen we een discussie met een econoom wel winnen? Verder vragen we ons af of fooien nuttig zijn. Ook staan we stil bij de waardering van internetfondsen. We beschrijven kort wat een balanced score card is. Ook kijken we naar de toekomst: Raakt de olie deze eeuw op? Waar komen de banen in de toekomst vandaan? (Zie vooral: Gedragen mensen zich op de beurs rationeel?)

Management

Top 3: Mensen, mensen, mensen Het management wil graag de argumenten voor een beslissing naar voren brengen. Maar hoe denken mensen eigenlijk? Bestaat een perfecte argumentatie? Verder zoeken we in de historie naar manieren om aan de macht te blijven. We staat stil bij het onderhandelen met lastige mensen. We komen hiermee uit op emotionele intelligentie. Ten slotte vragen we ons af of het tijdsbesef bij beslissingen een belangrijke rol speelt. (Zie vooral: Bestaat een perfecte agumentatie?)

Milieu

Selective perceptie Warmt de aarde op en door welke oorzaak. Waar is het bewijs voor het broekaseffect? Is het warmer worden van de aarde wel slecht? Volgens ons snappen we nog niet veel van de oorzaken en verbanden en is veel meer onderzoek noodzakelijk. (Zie: Warmt de aarde op?)

Salaris

Berekening te ingewikkeld De berekening van het salaris is onnodig ingewikkeld en schiet zijn doel voorbij. (Zie: Is het loonstrookje te vereenvoudigen?)

Wat is nieuw?

Vragen en antwoorden Een veelheid aan antwoorden op vragen die in het nieuws zijn. Snapt Oxfam Novib wel hoe de economie werkt? Is een recessie goed voor de vernieuwing? Is elke nieuwe managementtheorie oude wijn in nieuwe zakken? Wat maakt een land een land? Het antwoord is verrassend moeilijk. Een in onze reeks "Denken vanuit verbanden" een uitleg over boekhouden voor beginners. Niet vanuit chaos, maar startend met structuur. (Zie vooral: Leer boekhouden en start met een goed denkpatroon)

Voeding

Eten maakt de mens Door een te groot voedsel aanbod, tobben we met ons gewicht. Hoe kunnen we afvallen en dit volhouden? Hoe onstaat overgewicht eigenlijk? Wat eten we het liefst? Eten heeft veel meer invloed op ons gedrag dan op het eerste gezicht duidelijk is. (Zie vooral: Hoe kunnen we lichaamsgewicht verliezen?)

Succesvol leven

Essentiƫle5 Waarom zijn mensen succesvol? Tot onze grote verbazing is dit nooit systematisch onderzocht. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan en zijn we bezig met de ontwikkeling van de Essentiƫle5. We kijken naar een mens als een informatiesysteem dat een doel heeft. De vraag is dan welk doel en hoe is dit doel doeltreffend te bereiken? Een discussie die nooit het einde bereikt, maar wel inzichtelijk is te maken. (Zie: Hoe kunnen we succesvol zijn?)

Moraal

Goed en kwaad Levensvragen met bijzondere antwoorden. Mogen we mensen doden als straf? Mogen we onszelf van het leven beroven? Hoe worden we een terrorist? Is de jeugd aan het verloederen? Groeien ongewenste kinderen op voor galg en rad? (Zie vooral: Mogen we zelfdoding toestaan?)

Presentatie

Begrip overbrengen Informatie overdracht is geen taalprobleem. Het is een denkprobleem. Zonder heldere redeneringen ontaardt elk document in een wanorde. Het denken van de luisterende mensen en het doel van de informatie bepalen hoe we informatie overdragen. Als docenten dit ook kunnen overbrengen aan hun studenten dan ... (Zie bijvoorbeeld: Kunnen ambtenaren helder schrijven?)

Rijke-arme landen

Ontwikkelingshulp Voorspoed is helaas niet voor iedereen weggelegd. We willen andere mensen graag helpen, maar helpt ontwikkelingshulp wel? In het verlengde hiervan is de vraag of globalisatie goed of slecht is? Wat is belangrijker voor ontwikkeling van landen: ligging, instituten of bestuur? We vragen ons speciaal af waarom Afrika zo arm is? (Zie: Waarom is Afrika zo arm?)

Informatie en organisatie

Beslispunten en actiepunten De bouw en opzet van informatiesystemen is vrij eenvoudig als we uitgaan van de juiste vragen: welke beslispunten en meetpunten hebben we? Verder is de technologie niet zo spannend als we denken. De structuren en concepten zijn de afgelopen twintig jaar niet gewijzigd. Verder staan we stil bij de vraag waarom mensen fouten maken. (Zie: Hoe realiseren we informatieprojecten doeltreffend en doelmatig?)

Opleiden

Essentie en verbanden Soms denken we dat ons onderwijs is ingericht om het moeilijk te maken voor de student en gemakkelijk voor de docent. Tip voor de docenten: maakt de essentiele verbanden visueel. We staan stil bij het trainen van competenties en het trainen van emotionele vaardigheden. Leren we in onze slaap? (Zie: Zijn woorden veel zeggend?)