Als je opvrolijking nodig hebt...uittreksel van Zilveren Kruis brieven

mooiste Dit soort verhalen schrijven mensen naar hun verzekering. En dan verbaast zijn als er niet uitgekeerd wordt!

Bron: ontvangen mail van een lezer, oorspronkelijk Zilveren Kruis?
Datum laatste wijziging 6 november 2001.