alforto`

maakt Unified Thinking Guidelines, essentiële denkpatronen.

Unified Thinking Guidelines (UTG) geven de juiste denkwijze aan om een resultaat te behalen. Het geeft richtlijnen die de keuze en uitvoering van de activiteiten bepalen. De UTG's redeneren vanuit het gewenste resultaat terug naar de activiteiten. UTG's staan hiermee haaks op procedures.

Alforto ontwikkelde1 UTG's vanuit een eenvoudige vraagstelling: Waarom zijn we succesvol? Het verschil tussen goede en minder goede collega's is vaak een factor 5. Bovendien boekt de prima functionerende medewerker binnen zijn vakgebied vrijwel altijd goede resultaten, terwijl minder goede personen vaak kop noch staart aan de uitdaging kunnen ontdekken. Deze vraagstelling leidde ons langs allerlei universiteiten. Gelukkig bleek de vraagstelling bij meerdere instituten actueel te zijn, maar niemand had een definitief antwoord. Alleen Prof. Dr. W.A. Wagenaar, hoogleraar psychologische functieleer, droeg een belangrijke bouwsteen aan.

Het correct kunnen redeneren is volgens Prof. Wagenaar een belangrijke factor in het correct kunnen oplossen van problemen. Zonder redenatiekracht is de mens niet instaat nieuwe verbanden te leggen en nieuwe oplossingen te bedenken. Op school leren we deze vaardigheid helaas niet of nauwelijks. Een school beloont gehoorzaamheid en geheugen en niet redenatievermogen en geheugen. Toppers op school zijn hiermee vaak geen toppers in het bedrijfsleven. UTG's geven de juiste redenering aan in een situatie. Het ondersteunt hiermee de denkende en handelende mens.

UTG's stellen het ontwikkelen van gedachten, denkpatronen, centraal en niet het gedrag van mensen. Gedrag in een situatie is afhankelijk van denkpatronen. Het gedrag van medewerkers staat daarom niet centraal, maar de gedachten die bewust en onbewust aanleiding geven tot het gedrag. UTG's verwijzen eigenlijk de klassieke beoordelingen van mensen naar de vuilnisbak. Menselijke gedragseigenschappen zijn volgens ons nauwelijks te beînvloeden door te roepen dat de persoon visionair, energievol, besluitvaardig, stressbestendig, flexibel, overtuigend, etc. moet zijn. Het gedrag is namelijk afhankelijk van de denkpatronen. Verandering van gedrag is mogelijk door de situatie te veranderen en het denkpatroon aan te passen. Hiermee is gedrag een tussenresultaat en niet een daadwerkelijk te beïnvloeden variabele.

De optelsom van menselijk gedrag noemen we cultuur. Cultuur staat in UTG's na het = teken. Cultuur is het resultaat van toegepaste denkpatronen in een situatie. Of in formule vorm
Situatie X Denkpatroon = Cultuur.
Cultuur is hiermee een meetpunt. De echte touwtjes waar de manager aan kan trekken zijn situatie en denkpatronen.

UTG's kunnen uw medewerkers blijvend beter laten functioneren. De weg naar boven is echter niet eenvoudig. Het vereist veel denkkracht, inzet en doorzettingsvermogen. Toch nog geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons telefoonnummer (033)4800790.

[1]Met dank aan ING Bank Nederland