Speurtoch naar succes

Op 21 juni 2003 schreven we:

«Van deze zoektocht naar succesvol leven doen we graag verslag op deze webpagina's. We proberen niet in de valkuil van simplistische voorschriften te vallen. Bijvoorbeeld "Geloof in u zelf", of "Succesvol in tien stappen". We speuren juist naar de achterliggende principes en gedachten die het succes dragen.

Deze zoektocht is zwaar en leuk. Het is zwaar omdat we in onze zoektocht naar de essentie van succes steeds nieuwe inzichten opdoen die voorgaande gedachten terzijde schuiven. Het is ook zwaar omdat we gevangenen zijn van onze eigen gedachten. Een andere kijk op de wereld schudden we niet even onze mouw. dit leidt tot hoofdpijn omdat puzzelstukjes niet op de plaats wil vallen. De is pas leuk als de puzzel in elkaar past en het beeld dat tevoorschijn komt aanspreekt.»

Tien jaar later kunnen we vol trots vertellen dat we het raamwerk voor het bereiken van succes aan het papier hebben toevertrouwd. Deel 1 is beschreven in het boek “3DE5 Doel, denken, daden en de Essential5”. Deel 2 is nog niet gepubliceerd. Het beschrijft de samenhang tussen het autodigma, de voorkeuren van de groep (groepsdigma) en onze emoties (automoties). Het legt de fundamenten om de processen die leiden tot gedrag beter te begrijpen.

Dit raamwerk schenkt ons veel plezier. Toch is slechts een begin om nog beter de mens te begrijpen.

U kunt meebouwen aan het succes van mensen door onze gedachten bijzonder kritisch te volgen. Kloppen de redenaties wel? Zijn de verbanden helder? Springen we naar conclusies? Stuur uw op- en aanmerkingen naar arjenmeijer@alforto.nl. We beoordelen uw commentaar en sturen u een e-mail terug.

Bron: Arjen Meijer 21 juni 2003.