Voor of tegen de doodstraf?

122 landen hebben in praktijk de doodstraf afgeschaft. Amerika, India, Zuid-Korea, Taiwan en Japan zijn de galg enige democratieën die de doodstraf nog uitvoeren. Hiernaast passen 19 niet-democratieën de doodstraf nog toe. In totaal zijn in 2007 in 51 landen doostraffen uitgesproken. Amnesty geeft aan dat in 2007 minimaal 1.252 personen zijn geëxecuteerd in 24 landen: 470 in China (0,4 mensen per miljoen inwoners), 317 in Iran (0,5 mensen per miljoen inwoners), 143 in Saoedi-Arabië (5,8 mensen per miljoen inwoners),Pakistan 135 (0,8 per miljoen inwoners) 42 in de Verenigde Staten (0,1 mensen per miljoen inwoners) en de rest in andere landen. Amnesty denkt dat het echte aantal hoger is. In deze getallen zitten natuurlijk niet de vele moorden die door politie, militairen of doodseskaders zijn gepleegd. Deze terreur is echter niet te vergelijken met de doodstraf die door een openlijke, vaak door de meerderheid ondersteunt, wettelijk stelsel wordt opgelegd.
Mogen we de wettelijke doodstraf wel toe passen?

Tegen de doodstraf

Nee. We pleiten voor afschaffing van de doodstraf omdat:

Amerika tegen afschaffing

Amerika past de doodstraf in verhouding tot het aantal mensen erg weinig toe. Slechts 0,1 mensen per 1 miljoen inwoners worden geëxecuteerd. Veel minder dan Saoedi-Arabië, Pakistan, Iran, Irak, Sudan, Yemen, Vietman, Noord Korea, Jordanië, Libië en de Palestijnse Autoriteit. Amerika is echter een volwassen democratie. Vandaar de vraag waarom Amerika nog de doodstraf toepast.

Waarom zijn de Amerikanen zo vastbesloten om de doodstraf te handhaven terwijl bijna alle ontwikkelde democratieën het hebben afgeschaft en het nu bezien als barbaars? Voor Europese regeringen is afschaffing van de doodstraf een prioriteit en rechtstreeks verbonden met de mensen rechten. Turkije moest in 2002 eerst de doodstraf afschaffen voordat de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Gemeenschap verder konden gaan. De Amerikaanse regeringen houden echter vol dat de doodstraf niets met mensenrechten heeft te doen. Ze bieden grootte tegenstand tegen de Europese pogingen om afschaffing van de doodstraf tot internationale norm te verheven.

Wraak namens familie

Franklin E. Zimring schrijft in zijn boek "The Contradictions of American Capital Punishment" dat de Amerikanen executies niet zien als een daad van een op grote afstand staande of zelfs onbetrouwbare overheid of een misdaad beheersingsmethode, maar als een instrument van dorpsrechtspraak; een vorm van wraak namens de familieleden van de slachtoffers.

Goedkeuring

Van 1850 tot 1940 werden vele negers opgehangen en doodgeschoten door lokale volksjustitie. In de zuidelijke en zuidwestelijke staten waarin dit lang is getolereerd (en daarmee impliciet is goedgekeurd) executeren ze nog steeds personen (voornamelijk negers). Ongeveer dertig andere Amerikaanse staten kunnen de doodstraf formeel toepassen, maar die voeren de doodstraf niet meer uit. Jaarlijks sterven nu meer mensen in de dodencel, dan op de elektrische stoel.

doodstrafperstaatusaAantal voltrokken doodstraffen in de Verenigde Staten van Amerika van 1976 tot 14 december 2005

Zie ook Mogen we in navolging van euthanasie zelfdoding of zelfmoord toestaan?

Datum laatste inhoudelijke wijziging 15 april 2008.